Slujire arhierească la Parohia Săveni

Duminică,22 ianuarie 2017, a treizeci și doua după Pogorârea Sfântului Duh, PreasfinţitulPărinte Episcop Vincențiu a fost prezent în mijlocul credincioşilor din parohiaSăveni, Protopopiatul Fetești.

Subprotia Preasfinției Sale, s-a săvârșit Sfânta Liturghie, la care au slujit preacuviosulpărinte Arhimandrit Rafail, vicar eparhial, preacucernicii părinţi consilieri DanielFlorin Enașcu, Florin Ionescu, Cristi Gavrilă, Nicușor – Silviu Dascălu șiMarius Gabriel Purcărea, preacucernicii părinți protopopi, Marian Pătărlăgeanu,Protopop de Fetești, Ionuț Butu, Protopop de Slobozia, preoţi şi diaconi.

Încuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a vorbit despre puterea pocăinței,puterea harului dumnezeiesc de a schimba un suflet copleșit de păcat și a-lîntoarce la Hristos. În pericopa evanghelică citită avem exemplul vameșuluiZaheu, care prin întâlnirea cu Hristos a cunoscut o schimbare radicală afirmând„Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor…”.

Cuaceastă ocazie, Preasfinția Sa a acordat prin hirotesie rangul de iconompreotului paroh Giorgian Toader, iar preotului coslujitor Florin Jugănaru i-aacordat rangul de sachelar, pentru lucrarea rodnică săvârșită la aceastăbiserică din Săveni.

PreasfințiaSa a acordat doamnei primar Mariana Daniela Drăgoi „Crucea Sloboziei în Grad deCavaler” pentru statornicia în fapte bune și grija avută pentru comunitateaparohială și civică din Săveni.

PreasfințiaSa a împărtășit toți copiii prezenți, iar după Sfânta Liturghie, a săvârşitslujba Parastasului pentru fericiţii ctitori, slujitori și binefăcători aisfântului lăcaș.

DupăSfânta Liturghie Preasfinția Sa a binecuvântat toți credincioșii prezenți.
Se încarcă
0%
Se încarcă
se încarcă...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...